Morpho telemachus

 

Brazilia

                                                         s. sp. foucheri